Fotovoltaika

Co je fotovoltaika?

Fotovoltaika je přeměna světla na elektrickou energii. Prapůvod slova fotovoltaika pochází ze dvou řeckých slov „foto“ - světlo a „volt“ - jednotka elektrického napětí. Historie oboru fotovoltaika sahá až do roku 1839, kdy za objevem stál francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel. Trvalo více než 100 let do výroby prvního solárního článku v Bell laboratořích. Účinnost tehdejších solárních panelů se nedá srovnávat s účinností dnešních, které dosahují až 17%. V laboratorních podmínkách jsou dosahovány hodnoty u monokrystalických článků až 24%.

Fotovoltaika je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících průmyslových období. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje, dotacím a výhodným tarifním podmínkám pro energii z oboru fotovoltaika dochází k prudkému nárustu fotovoltaických instalací. K rozmachu fotovoltaických elektráren přispívají také neustále klesající ceny materiálu fotovoltaika.

 

Fotovoltaika - Princip fungování:

Fotovoltaika - principem je přeměna dopadajícího slunečního záření v elektrickou energii. K tomu dochází v fotovoltaických článcích, které dělíme na tyto základní druhy:

- Amorfní
- Polykrystalické
- Monokrystalické


Amorfní články:
Základem je napařovaná křemíková vrstva. Účinnost těchto článku se pohybuje v rozmezí 4 až 8%. Tyto typy článků jsou nejlevnější a jsou využívány v místech, kde není omezení prostorem.

Polykrystalické články:
Základem je křemíková podložka. Články se skládají z většího počtu menších polykrystalů. Účinnost se pohybuje v rozmezí 10 až 14%. Jejich výroba je levnější a rychlejší než monokrystalických.


Monokrystalické články:

Základem je podobně jako u polykrastalických článků křemíková podložka. Krystaly jsou větší než 10 cm a vyrábí se tažením roztaveného křemíku ve formě tyčí o průměru až 300 mm. Ty se poté rozřežou na tenké plátky (podložky). Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13 až 17%.

Solární panely jsou složeny z výše popsaných typů článků. Panel tvoří matice článků, které jsou spojeny letovanými spoji. Články chrání ze spodu pevná deska (TEDLAR) a z vrchu tvrzené leštěné sklo. Svým zpracováním jsou schopny odolat i nestandardním klimatickým podmínkám jako je například krupobití.

 

Fotovoltaika - schéma

 

Fotovoltaika - Zelený bonus a výkupní cena

Zelený bonus a výkupní cena jsou magická slovíčka, která provázejí každého zájemce v oboru fotovoltaika, investora i provozovatele fotovoltaické elektrárny. De facto jsou to právě ty složky, které z odvětví fotovoltaika v ČR činí lukrativní záležitost. Zelený bonus a výkupní cena vynahrazují relativně vysoký rozdíl ve výrobní ceně elektřiny z fosilních paliv či uranu a výrobní ceně při použití fotovoltaiky.

 

Cena za klasickou energii distribuovanou do sítě je přibližně 4,- Kč/kWh. Částka vyjadřuje náklady na výrobu elektřiny + marži výrobců a distributorů. Náklady na výrobu zelené energie pomocí odvětví fotovoltaika jsou ale mnohem vyšší. Tento rozdíl vyrovnává stát formou zeleného bonusu nebo výkupní ceny.

 

Zelený bonus

  • Pro rok 2010 stanovena výše 11,28 Kč/kWh pro systémy fotovoltaika s instalovaným výkonem do 30kW a 11,18 Kč/kWh pro systémy s instalovaným výkonem nad 30kW.
  • Zelený bonus získáváte za vámi vyrobenou energii, kterou spotřebujete, případně sami prodáte někomu jinému, než vašemu dodavateli (Eon, ČEZ, …).
  • Z hlediska finanční efektivity je tento způsob nejvýhodnější. K zelenému bonusu musíte připočítat částku, kterou byste zaplatili za energii, pokud byste ji museli odebírat od vašeho dodavatele. Výsledná cena je tedy                                                        11,28 + 4 = 15,28 Kč/kWh bez 20% DPH.

 

Výkupní cena

  • Pro rok 2010 stanovena výše 12,25 Kč/kWh pro systémy fotovoltaika s instalovaným výkonem do 30kW a 12,15 Kč/kWh pro systémy s instalovaným výkonem nad 30kW.
  • Výkupní cenu vám zaplatí váš dodavatel el. energie, který se v tuto chvíli stává i odběratelem. Dodavatel je povinen od vás energii z obnovitelných zdrojů odkoupit.

 

Fotovoltaika - Proč stát dotuje obnovitelné zdroje?

Podle směrnice Evropské unie 77/2001 EC se každý členský stát musí snažit do roku 2012 získávat alespoň 12% energie z obnovitelných zdrojů. Každá členská země má možnost zavést finanční opatření – daňové úlevy a různé dotace. Tato opatření musejí být pro všechny obnovitelné zdroje energie (OZE) rovnoměrná – nelze některé kategorie OZE znevýhodňovat oproti druhým.

Vzhledem k tomu, že zakládající členské státy EU mají v tomto ohledu značný náskok, je v zájmu nových členů podíl OZE na výrobě energie rychle zvyšovat. I proto ČR prodloužila v roce 2009 dobu, po kterou bude poskytován zelený bonus či zvýhodněná výkupní cena z 15 na 20 let.

 

Může se výkupní cena nebo zelený bonus snížit?

Díky státní regulaci nemůže dojít k výraznému zvýšení, ale ani k výraznému snížení výkupní ceny ani zeleného bonusu. Obě složky jsou vázané na tržní cenu elektrické energie. Pokud tržní cena elektřiny stoupne – což se dá téměř s jistotou přepokládat – stoupne i výše zeleného bonusu a výkupní ceny. Maximální výše výkupní ceny resp. zeleného bonusu je 104% výše stanovené na uplynulý rok. To znamená, že pokud by v roce 2015 byla stanovena výkupní cena na 20,- Kč/kWh, v roce 2016 může být maximálně 20,80 Kč/kWh.

Pokud tržní cena elektřiny klesne – což neočekává ani ten největší optimista – klesne i výše zeleného bonusu a výkupní ceny.  Minimální výše výkupní ceny a zeleného bonusu je 95% výše stanovené na uplynulý rok. To znamená, že pokud by v roce 2015 byla stanovena výkupní cena na 20,- Kč/kWh, v roce 2016 může být minimálně 19,- Kč/kWh.

 

Umístění fotovoltaických panelů

Na toto téma jsou mnohé diskuse v oboru fotovoltaika a většinou je resumé takové, že za ideál je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. Samozřejmě, že nesmí slunečnímu záření nic bránit v tom aby paprsky dopadaly na panely. Sklon panelů bývá udáván mezi 35-45° od vodorovné roviny. Pokud je fotovoltaika postavena  na rovné střeše nebo pozemku, poradíme si s orientací snadno. Uchycení panelů je možno dvěma způsoby - statické a natáčecí systémy. Natáčecí mají vyšší výkon, ovšem mají poněkud vyšší pořizovací náklady, natáčecí mechanizmy jsou náchylné na mechanické poškození, potřebují pravidelnou údržbu. Z hlediska nulové údržby a nulových provozních nákladů vřele doporučujeme statické systémy, u kterých opravdu jen budete posílat faktury ...

 

fotovoltaika - Co Vám nabízíme?

V našem katalogu naleznete veškerý materiál oboru fotovoltaika nezbytný pro instalaci vlastní fotovoltaické elektrárny:

 

fotovoltaika - Výhody fotovoltických elektráren

  • Sluneční světlo máme k dispozici zdarma a jeho množství dopadající na zemský povrch je obrovské.
  • Výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických panelů je ekologicky čistá. Fotovoltaika šetří omezené zásoby energetických zdrojů (uhlí, ropa, zemní plyn apod.).
  • Fotovoltaické elektrárny vyžadují po nainstalování minimální údržbu. Provozní náklady jsou tedy extrémě nízké.
  • Životnost fotovoltaických panelů je velmi vysoká (minimálně 20 let) a během času nemění své vlastnosti.
  • Fotovoltaické panely jsou odolné vůči rozmarům počasí – nevadí jim déšť, sníh, kroupy, mráz či naopak vysoké teploty.

 

Admin

15. 2. 2010 10:04